Żłobek

O NAS


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŻŁOBKU

Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 2,5 lat zapraszamy do Żłobka „Baśniowy Świat”, który pomaga w rozwoju sprawności każdego malucha. W stworzonej przez opiekunów domowej atmosferze, dzieci spędzają czas radośnie i czują się bezpiecznie. Poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach pociechy będą rozwijać swoje umiejętności a w kontaktach z rówieśnikami nauczą się współpracy i nawiążą pierwsze przyjaźnie.

Zapewniamy:

 • właściwą opiekę nad dziećmi
 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • miłą oraz rodzinną atmosferę
 • bezpieczeństwo
 • wspieranie rozwoju każdego dziecka
 • monitoring wszystkich sal
 • rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych
 • pełną gamę zabawek edukacyjnych
 • częste spacery oraz zabawy w ogródku
 • cztery posiłki dziennie (śniadanie I i II, obiad, podwieczorek), przygotowywane na miejscu
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

GALERIA


ZOBACZ ZDJĘCIA ŻŁOBKA

ORGANIZACJA PRACY


ZOBACZ ROZKŁAD DNIA

 • Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu dla żłobków
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia poszczególnych grup
 • Pracę dydaktyczno - wychowawczą organizuje się w oparciu o ramowy plan pracy żłobków. Nauczyciele opracowują miesięczne plany.
 • Dzieci otrzymują trzy posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek

JESTEŚ TYM CO JESZ


DOPASOWANE MENU W ŻŁOBKU

Wszystkie posiłki podawane naszym Maluchom przygotowywane są tego samego dnia, na miejscu w profesjonalnie wyposażonej kuchni. Gotujemy smaczne i urozmaicone dania spełniające wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia ustalone przez dietetyków. Menu bogate jest w owoce i warzywa. Podstawę posiłków stanowią kasze, ryż, nie stosujemy cukru ani żadnych sztucznych wzmacniaczy smaku. Korzystając z dobrodziejstwa kuchni, pieczemy dla dzieci świeże bułeczki oraz pyszne, domowe ciasta. Wędliny również przygotowywane są na miejscu.

PROGRAM NAUCZANIA


OTO PODSTAWA, KTÓRĄ REALIZUJEMY

 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń
 • kształtowanie podstawowych postaw moralnych : uczuciowość, tolerancja,sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem
 • uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • uświadamianie dzieciom o czyhających zagrożeniach, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • zapoznanie z prawem i obowiązkami dziecka

STATUT , REGULAMIN, PROCEDURY ŻŁOBKA


OTO GŁÓWNY DOKUMENT ŻŁOBKA

ZAPISY


Pobierz: Karta zapisu dziecka do żłobka

Koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi w 2021 roku 800 zł za m-c po odliczeniu niżej wymienionych dofinansowań:

Gmina  dofinansowuje 300 zł ( tylko dla dzieci zameldowanych i zamieszkałych w gminie Supraśl )

Program Maluch + dopłaca w roku 2021 - 80 zł.

Rodzice których dzieci nie są zameldowane i zamieszkałe w gminie Supraśl koszt pobytu dziecka w żłobku będzie wynosił  950 zł ( po uwzględnieniu dofinansowania Maluch +)

Ze względu na przygotowywanie wszystkich posiłków we własnej kuchni nie będziemy prowadzić odpisów za wyżywienie dzieci w przypadku ich nieobecności. ( zamówienia na świeże produkty są składane z wyprzedzeniem )

Zapisy prowadzimy  do zapełnienia grup. Chętnych prosimy o wypełnienie karty zapisu i dostarczenie jej do placówki.

Karty zapisu można otrzymać również na miejscu w placówce.

W cenie czesnego zapewniamy:

 • opiekę nad Dzieckiem od poniedziałku do piątku (max. 10 godzin dziennie) z wyłączeniem długich weekendow i przerwy wakacyjnej 
 • smaczne domowe posiłki (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) przygotowywane na miejscu 
 • zajęcia dydaktyczne – realizowane według  planów miesięcznych
 • zajęcia plastyczne – bazujące na różnorodnych materiałach pobudzających kreatywność Dziecka
 • zajęcia muzyczne – wykorzystujące różnorodne instrumenty muzyczne
 • zajęcia ruchowe –  rozwijające dużą motorykę u Dziecka
 • zajęcia bazujące na założeniach Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • imprezy okolicznościowe, takie jak: urodzinki, bal karnawałowy, Mikołajki czy Dzień Dziecka
 • naukę samodzielności (załatwiania potrzeb fizjologicznych, podstawowych czynności higienicznych, samodzielnego jedzenia i ubierania się) oraz nauka funkcjonowania w grupie, mająca na celu przygotowania Dziecka do pobytu w przedszkolu
 • indywidualne podejście do każdego Dziecka – stały kontakt z Rodzicami 

WYPRAWKA

 • ubrania na zmianę w worku (podpisane)
 • kapcie
 • 4 paczki chusteczek suchych, 4 paczki chusteczek mokrych ( co miesiąc - zamiast opłaty wpisowej)
 • butelka lub bidon na wodę ( podpisany)
 • pościel do spania w podpisanym worku
 • pampersy
 • śliniaczek
 • szelki do spacerów ( w celu przypięcia do węża spacerowego)

KONTAKT


 ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

Niepubliczny Żłobek

Baśniowy Świat Grabówka

Szosa Baranowicka 55a
15-523 Białystok

telefon: (85) 674 95 50

zapisy pod numerem telefonu : 665 380 709

e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pl

NIP: 966-171-18-14
REGON: 200198912

numer konta : 27 1020 1332 0000 1902 1142 9554

 

 

PROJEKT


Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat 

Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Supraśl. Głównym założeniem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 30 osób,  w tym 28 kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  Projekt zakłada utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca lipca 2020r., poprzez adaptację budynku na cele prowadzenia żłobka, wyposażenie żłobka, organizację placu zabaw, zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zakup pomocy dydaktycznych. Nowo powstałe miejsca opieki dla dzieci będą funkcjonowały minimum 2 lata po zakończeniu projektu.

Projekt trwa od 01.08.2018 do 31.07.2020

Wartość projektu: 1 128 298,24zł

Dofinansowanie: 959 053,50zł

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Projekt skierowany jest do 30 osób (28K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudniania zamieszkałe na terenie gminy Supraśl, w szczególności:

 • 18 osób (18K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej w urodzeniem/ wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich);
 • 12 osób (10K) osoby pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełnią kryteria dodatkowe, punktowane:

 1. bycie kobietą + 10pkt,
 2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10pkt,
 3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10pkt,
 4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10pkt.

 

Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie realizowany przez Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita w partnerstwie ze Stowarzyszeniem konsultingowo-doradczym Wrota Biznesu