Przedszkole

O NAS


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRZEDSZKOLU

Nasze Przedszkole „Baśniowy Świat” działa od 2008 r., zapewniając dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Swoją bogatą ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

Wszystkie zajęcia dla przedszkolaków uwzględniają ich potrzeby, dzięki czemu nie są nudne i bawiąc – uczą się. Przedszkole wyposażone jest w pomoce i sprzęt umożliwiający wszechstronny rozwój dzieci. Dzieci uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę. Mają świadomość o swojej przynależności do świata przyrody, rozumieją potrzebę dbania o własne zdrowie i zdrowie innych, potrafią dokonywać właściwych wyborów, zgodnych z normami moralnymi.

Przedszkole ma bogatą ofertę warsztatów i zajęć: zajęcia rytmiczne, nauka języka angielskiego, hiszpańskiego, lekcje tańca, zumba, dogoterapia, atrakcyjne wycieczki, przedstawienia teatralne w przedszkolu. Podczas zajęć najmłodsi uczą się poznawać i rozumieć otaczający je świat i kulturę. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba, żeby każdy dzień w przedszkolu był dla maluchów niezapomnianą przygodą.

Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 2,5 lat zapraszamy do Żłobka „Baśniowy Świat”, który pomoże w rozwoju sprawności każdego malucha. W stworzonej przez opiekunów domowej atmosferze, dzieci spędzają czas radośnie i czują się bezpiecznie. Poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach pociechy będą rozwijać swoje umiejętności a w kontaktach z rówieśnikami nauczą się współpracy i nawiążą pierwsze przyjaźnie.

Wszystkie posiłki podawane naszym Maluchom przygotowywane są tego samego dnia, na miejscu w profesjonalnie wyposażonej kuchni. Gotujemy smaczne i urozmaicone dania spełniające wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia ustalone przez dietetyków. Menu bogate jest w owoce i warzywa. Podstawę posiłków stanowią kasze, ryż, nie stosujemy cukru ani żadnych sztucznych wzmacniaczy smaku. Korzystając z dobrodziejstwa kuchni, pieczemy dla dzieci świeże bułeczki oraz pyszne, domowe ciasta. Wędliny również przygotowywane są na miejscu.

GALERIA


ZOBACZ ZDJĘCIA PRZEDSZKOLA

CELE PRZEDSZKOLA


 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju zgodnie z jego potrzebami i możliwościami
 • Realizacja działań wychowawczych poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka oraz kształtowania nawyków samodzielności we wszystkich obszarach
 • Rozwijanie u wychowanka prawidłowych postaw społecznych i wyposażenie go w wartości moralne zaczerpnięte z literatury, historii, tradycji i kultury regionalnej oraz świadomość tożsamości i przynależności narodowej
 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu poprzez wyrabianie nawyków zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej
 • Ścisła współpraca z rodzicami jako partnerami w procesie edukacji i wychowania dziecka
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz małego dziecka

MISJA PRZEDSZKOLA


Nasze przedszkole zapewnia dzieciom warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa zapewniając możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości i umiejętności poprzez bogatą ofertę edukacyjną. Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody i formy pracy które zapewniają atrakcyjny, aktywny i twórczy sposób na osiągnięcie sukcesu. Dbamy o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozujemy jego umiejętności, prowadzimy indywidualizację procesu wychowawczo – dydaktycznego. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania . Wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka, współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Angażuje rodziców do prac na rzecz przedszkola.

STATUT PRZEDSZKOLA


WIZJA PRZEDSZKOLA


Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami przygotowując do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole wychowuje dzieci w duchu wartości uniwersalnych – rozwija umiejętności samodzielności oraz akceptacji drugiego człowieka.

WYCHOWANEK


 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Czuje się bezpiecznie
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie
 • Jest ciekawy poznawczo i aktywny twórczo
 • Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 • Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem

RODZIC


 • Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka
 • Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola
 • Uzyskuje pomoc specjalistów
 • Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola
 • Jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej przedszkola

ZAJĘCIA DODATKOWE


OTO, CO ORGANIZUJEMY

Języki obce

Rytmika

Taniec

Zumba

Dogoterapia

Wycieczki

Przedstawienia teatralne

Pobierz: Karta zapisu dziecka do przedszkola

ZAPISY


 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 TRWA!

Zapisy
Za pobyt dziecka w przedszkolu uiszcza się opłatę stałą (czesne) w skład której wchodzą zajęcia programowe i zajęcia dodatkowe .Oplata za wyżywienie jest opłatą dodatkową , naliczana proporcjonalnie do ilości dni.

Wpisowe wpłaca się w chwili zapisania dziecka do przedszkola. Jest to kwota jednorazowa, na wszystkie lata pobytu dziecka w placówce i w przypadku rezygnacji z naszych usług nie podlega zwrotowi.

WYPRAWKA

 • podpisane kubeczek, szczoteczka i pasta do zębów
 • ubrania na zmianę w worku (podpisane)
 • ubrania na zajęcia gimnastyczne (dzieci starsze)
 • kapcie
 • ręczniczek do wycierania rąk

KONTAKT


 ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

Niepubliczne Przedszkole

Baśniowy Świat Grabówka

Szosa Baranowicka 55a
15-523 Białystok

telefon: (85) 674 95 50

fax: (85)674 95 52
e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pl

NIP: 966-171-18-14
REGON: 200784001

PKO BP 75 1020 1332 0000 1202 0399 3789