Strona główna

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole

Baśniowy Świat Grabówka

Szosa Baranowicka 55a
15-523 Białystok

telefon: (85) 674 95 50

e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pl

NIP: 966-171-18-14
REGON: 200198912